• Krisepregede nyheter i samfunnsfagundervisning 

      Hansen, Martine Roksvåg (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet i denne avhandlingen er læreres bruk av krisepregede nyheter i samfunnsfagundervisning, og problemstillingen fokuserer på hvordan strategier for krisehåndtering kan være til hjelp for dette. Området er noe forsket ...