• Håp hos pasienter med uhelbredelig kreft 

      Hansen, Maja Myrvold (Bachelor thesis, 2021)
      Bakgrunn: Håp er identifisert som et av de viktigste elementene i livet til mennesker med kreft, og er en viktig faktor i sykepleierens palliative pleie. Hensikten med litteraturstudien er å undersøke hvordan sykepleier ...