• Analyse av energiytelser til sirkulasjonspumper i bygninger 

      Hansen, Jonas Skoog (Master thesis, 2013)
      Kravene til energibruk i bygninger har blitt stadig strengere de seneste årene. Dette stiller ikke bare store krav til bygningskroppen, men også til de tekniske systemene inne i bygningen. I EU finnes det over 140 millioner ...