• Kontroll av vannlekkasjer i Narvik 

      Hansen, Geir Richard (Master thesis, 2012)
      Bakgrunnen for oppgaven er et ønske om å redusere lekkasjetapet på vannledningsnettet i Narvik by. Reduksjon av lekkasjetapet kan gjøres ved utskiftning/rehabilitering av ledninger, lokalisering og reparasjon av lekkasjer ...