• How to develop a strategy for sustainability for sport events? 

      Hansen, Emilie Zakariassen (Master thesis, 2019)
      Masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Holmenkollen Skifestival og deres ønske om å bli mer bærekraftig. For å bli mer bærekraftig har en av tiltakene vært å få en mer bærekraftig strategi, som har vært det overordnede ...