• Bioaktive peptider i fisk: Med fokus på silderogn 

      Hansen, Elin (Master thesis, 2011)
      Målet med oppgaven var å karakterisere peptidsammensetningen i silderognhydrolysater og bioaktive egenskaper for disse. Det skulle fokuseres mest på peptiders hemming av angiotensinkonverterende enzym (ACE), som inngår i ...