• Ablation-Assisted Current Interruption in a Medium Voltage Load Break Switch: An Experimental Study with Polypropylene as Ablation Material 

   Gjendal, Gaute Jensen (Master thesis, 2014)
   Near an electric arc some polymers can change the properties of an arcing medium in a beneficial manner. Such polymers, known as ablation material, decompose and evaporate when exposed to heat from an electric arc. The ...
  • Avfallshåndtering for næringsbygg - utfordringer og potensiale ved en sirkulær økonomi 

   Høglo, Arne Martin (Master thesis, 2016)
   Global oppvarming som følge av menneskeskapte klimagassutslipp er en av vår tids store utfordringer. For å redusere risikoen for farlige klimaendringer ble 195 land enige om å gjøre hva de kan for å begrense oppvarmingen ...
  • Belysning for produksjon av rognkjeks 

   Lervik, Marie (Master thesis, 2018)
   Lys har stor betydning for både mennesker og dyr, og er viktig med tanke på syn, generell velferd og den biologiske klokka. Det er dermed et potensial når det gjelder belysning og optimalisert produksjon innen akvakultur, ...
  • DC Supply in Buildings 

   Foss, Aurora Bøhle (Master thesis, 2014)
   In this study, existing work, opportunities, standards and essential safety aspects on development of LVDC distribution systems have been considered. It can be summarised that the standard requirements for AC systems also ...
  • Design av smarthus 

   Ellingsrud, Henriette (Master thesis, 2015)
   Formålet med dette arbeidet har vært å kartlegge aktuelle smarte komponenter samt implementere løsninger til bruk i smarthuslaboratoriet som skal utvikles på NTNU. Laboratoriet skal fungere som en nasjonal testingsplattform ...
  • Design av strømforsyningsanlegg til et elektrisk oppvarmingssystem for undervanns rørledninger 

   Haugland, Rune (Master thesis, 2012)
   For å forhindre pluggdannelser (hydrater/voks) i transportrør subsea for olje/gass, som kan medføre produksjonsstans har SINTEF/NTNU Elkraftteknikk utviklet et system for elektrisk oppvarming av undervanns rørledninger. ...
  • Design og uttesting av smarthus 

   Espeseth, Anders (Master thesis, 2016)
   Det skal etableres et smarthuslaboratorium på NTNU i forbindelse med et større smartgridprosjekt. Laboratoriet skal legge til rette for uttesting av styringssystemer for smarthus, integrasjon av smarthus i morgendagens ...
  • Development and testing of a Home Energy Management System control structure for a Norwegian household prosumer during high-demand conditions 

   Hval, Jens Høen (Master thesis, 2019)
   Med den forventede økningen i elektrisk topplast det neste tiåret, må norske nettselskap investere for å sikre at nettet har nok kapasitet til å håndtere denne økningen. Investeringene koster mye, og det er derfor ventet ...
  • Dimensjonering av ledertverrsnitt i anlegg med overharmoniske strømmer 

   Kjeldstad, Øyvind (Master thesis, 2010)
   Ved dimensjonering av tverrsnitt på elektriske ledere i et lavspenningsanlegg er det flere faktorer man må vurdere. Blant annet vil skjevlast og ulinearitet i lastene i TN-anlegg medføre strømmer i N-leder. Utstyr med mye ...
  • Directional Zone Selectivity in Low Voltage Networks 

   Norenes, Ståle (Master thesis, 2015)
   In low voltage networks, radial network structure with circuit breakers in series and time-current selectivity are quite common to deal with the challenge of selectivity. This is an easy and well-known technique that works ...
  • El-sikkerhet for ladesystemer med jordfeil i elektriske kjøretøy 

   Rendum, Jørgen (Master thesis, 2018)
   På bakgrunn av økende bruk av elektriske kjøretøy, tar denne rapporten for seg flere aktuelle forhold ved jordfeil under lading av elektriske kjøretøy. Likestrøm kan flyte til jord dersom det er en jordfeil i den elektriske ...
  • Elektrotekniske forhold i Trondheim kommunes veilysnett 

   Roberg, Anders (Master thesis, 2007)
   Veilyset i Trondheim ble vinteren 2006/07 (særlig høsten 2006) satt under søkelyset som følge av mørklagte gater/veier og mørke veilysarmaturer. Hensikten med denne oppgaven er følgelig å kartlegge status for veilysanlegget ...
  • Energisparepotensiale ved armaturutskiftning i eldre veilysanlegg 

   Sandhaug, Svein (Master thesis, 2007)
   Det er i dag store forskjeller på både alder og tilstand på veilysanleggene i Norge. Eldre anlegg består av armaturer med konvensjonelle forkoblingssystem, mens nye anlegg er sterkt anbefalt av veinormalen å skulle installeres ...
  • Energisparepotensiale ved bruk av intelligente veilyssystemer 

   Tommelstad, Einar Jochum Rånes (Master thesis, 2009)
   Norge har et stort energiforbruk i sine mange vei- og gatelys landet rundt. Anslagene for energiforbruket varierer fra 0,8 til over 2 TWh. Uansett er energiforbruket betydelig høyere enn i Europa. Dette skyldes blant annet ...
  • Energisparepotensialer i næringsbygg 

   Coll, David (Master thesis, 2008)
   Næringsbygg står for en betydelig andel av energibruken i Norge. Ut fra økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige forhold er det i dag et betydelig fokus på å redusere denne energibruken. Denne hovedoppgaven omhandler ...
  • Energisparetiltak for belysning i lavtrafikkerte tunneler 

   Karahasan, Abdulah (Master thesis, 2011)
   I dag finnes det mange tunneler med gamle belysningsanlegg. De eldste vil i hovedsak bestå av høytrykksnatrium (HPS) og lavtrykksnatriumlamper (NaL), mens nyere anlegg stor sett har hvitt lys i indre soner av tunnelen og ...
  • Energisparing med bedre styringskriterier for LED-belysning i veitunneler 

   Brevik, Magnus Guntvedt (Master thesis, 2015)
   Rapporten har som formål å undersøke energisparingspotensialet ved bruk av trafikkstyrt belysning i tunneler. Videre var formålet å komme med anbefalinger for hvilke typer tunneler som vil ha en fordel av forskjellige ...
  • Energy Flexibility in Power Systems - Challenges and Possibilities 

   Vernel, Antoine Roger Marcel (Master thesis, 2016)
   In 2010, owing to reduce carbon dioxide emissions, and furthermore to improve the energy efficiency, the European Council aimed at reducing 20% of Union s energy consumption by 2020. In that way, a large deployment of ...
  • Energy savings in road lighting: Correct lighting at all times and every condition 

   Larsen, Pål Johannes (Doctoral Theses at NTNU, 1503-8181; 2013:252, Doctoral thesis, 2013)
   Through field-, laboartory- and teoretichal potential-studies. The available energy savings potential in norwegian street- and roadlighting installations of today has been found. 
  • Funksjonalitet for intelligente veilyssystemer 

   Idsø, Anders (Master thesis, 2013)
   Denne rapporten er et resultat av en masteroppgave våren 2013 ved NTNU omhandlende kartlegging av dagens driftssituasjon og en kartlegging av hva som er tilgjengelig på markedet av styresystem til veibelysning. Installering ...