• Internasjonale innkjøp i bygg og anlegg 

      Hansen, Bård Havenstrøm (Master thesis, 2010)
      Denne masteroppgaven fokuserer på muligheter og utfordringer med internasjonale innkjøp i bygg og anleggsbransjen. Oppgaven bygger på teoretisk litteratur og praktisk utførelse rundt emnet.I første del av oppgaven kartlegges ...