• Taus kunnskap og toppidrettslinja 

      Hansen, Ane Lian (Bachelor thesis, 2019)
      Sammendrag Hensikten med denne bacheloroppgaven er å se nærmere på toppidrettslinjenes kunnskap og kompetanse. Oppgaven tar i all hovedsak for seg organisasjonskulturens tause kunnskap som illustreres av tidligere erfaringer. ...