• Bærekraftig masseforbruk 

      Hermanrud, Lars Ingvald; Hansen, Anders Nybu (Bachelor thesis, 2021)
      Hensikten med denne bacheloroppgaven er å avgjøre hvorvidt det er bærekraftig å øke utnyttelsesgraden av stedlige masser ved vegbygging. Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan økonomiske og miljømessige forhold ...