• Lærerens opplevelse av Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 

      Hansen, Alice (Master thesis, 2021)
      Innføring av nytt læreplanverk kan både være spennende og krevende. Slike endringer gir nye muligheter og utfordringer i skolehverdagen. Denne studien undersøker hvordan naturfaglærere på ungdomstrinnet opplever Læreplanverket ...