• Digital Kino og HDTV 

   Hansen, Øystein (Master thesis, 2007)
   I Masteroppgaven ser vi på den subjektive kvaliteten til JPEG2000 og H.264. Vi ser på den subjektive kvaliteten i forbindelse med konverteringen fra en digital kino pakke (DCP) til video klar for kringkasting på HDTV. En ...
  • Kjønn, alder og personkonflikter i instituttsektoren 

   Bang, Sigrid (Master thesis, 2017)
   Målet med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom kjønn, alder og opplevd konflikt i instituttsektoren. Bakgrunnen for dette er at konflikter i arbeidslivet er en utfordring som rammer mange, og som kan gi store ...