• Simulering og prosjektering av overvannstiltak i Hommelvik 

      Lodgaard, Linn; Hannasvik, Kamilla Tronhuus (Bachelor thesis, 2020)
      Hommelvik er et tettsted i i Malvik kommune, 20 minutter fra Trondheim. Overvannssystemet i Malvik er ikke dimensjonert for klimaendringene man opplever i dag. Det er mye usikkerhet rundt hvordan fremtidens nedbør og ...