• Helsefremmende interaksjon med kvinner som er omskåret 

   Hannah Baah Johnsen (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Helsefremmende interaksjon med kvinner som er omskåret Hensikt: På grunn av globalisering og ved at Norge blir et mer og mer flerkulturelt samfunn er det nødvendig at sykepleiere i norske helsevesen ...
  • Helsefremmende Interaksjson mellom sykepleieren og omskåret kvinnen 

   Hannah Baah Johnsen (Bachelor thesis, 2020)
   Sammendrag Tittel: Helsefremmende interaksjon med kvinner som er omskåret Bakgrunn for valg av tema: På grunn av globalisering og ved at Norge blir mer og mer flerkulturelt samfunn er det nødvendig at sykepleier ved ...