• Høytlesningens uutnyttede muligheter 

      Hamsaas, Ingeborg (Master thesis, 2022)
      Høytlesning i klasserommet, kan på mange måter defineres som magiske øyeblikk av litteraturformidling. I disse øyeblikkene finnes det et uutnyttet potensial. Dette mener jeg er et potensial som kan knyttes opp mot dannelse. ...