• Valuation of Mowi ASA 

      Hammer, Ari; Hovelsen, Endre F.; Riise, Benjamin (Bachelor thesis, 2020)
      Gjennom dei siste månadane har me samla data og informasjon frå kvartals- og årsrapportar, bøker, forskingsdokumenter, nyhendesartiklar og andre verdisetjingar for å kunne gjennomføra ein omfattande analyse og verdsetjing ...