• Radiografers rutiner før administrering av jodholdig kontrastmiddel på CT 

      Dalos, Natalie; Veie, Hanne; Halvorsen, Trine Innstrand (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon: For å oppdage sykdom på CT-bilder er det ofte nødvendig med intravenøst jodholdig kontrastmiddel (JKM). Det finnes flere risikofaktorer som kan føre til milde eller akutte bivirkninger av kontrastmiddelet. ...