• Digitalisering i anleggsgartnerbransjen 

      Raddatz, Karsten Totland; Halvorsen, Raymond (Bachelor thesis, 2022)
      Denne bacheloroppgaven i byggeledelse er en avsluttende oppgave på studiet Bærekraftige byggeprosesser. Studiet er lokalisert på NTNU Gjøvik og ligger under Institutt for vareproduksjon og byggteknikk. Det er lagt opp som ...