• Mental arbeidsbelastning og Alarmhåndtering i Prosesskontrollrom 

      Halvorsen, Marie (Master thesis, 2010)
      I denne oppgaven har hensikten vært å undersøke hvordan mental arbeidsbelastning, særskilt underbelastning, påvirker operatørens prestasjon (alarmhåndtering), gjennom nærliggende faktorer som årvåkenhet og situasjonsbevissthet. ...