• Lønnsomhetsanalyse av Børstad Transport AS 

      Halvorsen, Madeleine Harung; Sætrevik, Camilla; Overvik, Tone (Bachelor thesis, 2020)
      I denne oppgaven har vi gjennomført regnskapsanalyse og strategisk analyse av transportbedriften Børstad Transport AS (heretter omtalt som BAS). Målet har vært å belyse hvordan bedriftens utvikling har vært i årene 2017-2019, ...