• Benchlearning - an action research program for transforming leadership and school practices 

   Aas, Marit; Vennebo, Kirsten Foshaug; Halvorsen, Kjell Atle (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   In this paper, we investigate how a Benchlearning program for principals in Norway and Sweden supports changes in Norwegian principals’ leadership practices. The program design builds on principles for practical action ...
  • Eleven som utviklingsagent i skolen - "Det gjør en forskjell" 

   Johnsen, Sylvi Josefine (Master thesis, 2019)
   Samfunnet er i endring med en økende grad av globalisering og teknologisk utvikling som fører til et økende behov for kunnskap. Dette betyr at dagens unge som skal ut i arbeidslivet, trenger en skole som kan gi dem kunnskap ...
  • Learning for Leadership 

   Halvorsen, Kjell Atle; Skrøvset, Siw; Irgens, Eirik J. (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Hvordan konseptualiserer deltakere i den norske rektorutdanningen skoleledelse, og hvordan har deres deltakelse i programmet påvirket dem som ledere? Disse spørsmålene drøfter vi i denne artikkelen på grunnlag av data fra ...
  • Ledelse av innføring av læringsbrett i skolen og konsekvenser for elevene sitt læringsmiljø. 

   Sola, Vibeke (Master thesis, 2019)
   I september 2017 ble digitaliseringsstrategien for grunnopplæringen 2017-2021 ”Framtid, fornyelse og digitalisering” utgitt fra Kunnskapsdepartementet. Store samfunnsendringer er begrunnelse både for digitaliseringsstrategien ...