• Analysis of position estimation in a dead reckoning navigation robot 

      Halvorsen, Karoline (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven har fokusområdet vært å undersøke årsaken til feil i Arduino-robotens posisjonsestimering. Dette har blitt gjort ved å evaluere posisjonsestimering under firkanttesten, for å finne posisjonsnøyaktigheten. ...