• Plutselig idiopatisk sensorinevralt hørselstap 

      Halvorsen, Fredrik Tybring; Issa, Lina; Haugum, Mari-Kristine (Bachelor thesis, 2019)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er plutselig idiopatisk sensorinevralt hørselstap. Ved gjennomgang av litteratur har vi sett nærmere på ulike faktorer som er avgjørende for en god prognose ved diagnosen, og hvor avgjørende ...