• Automatisk Akseptansetesting av Webapplikasjoner med CubicTest 

      Halvorsen, Erlend (Master thesis, 2007)
      CubicTest er et testverktøy for webapplikasjoner som virker svært lovende. Men selv om det er enklere og mer effektivt å bruke enn mange konkurerende rammeverk, er det fortsatt rom for en del forbedringer. Denne oppgaven ...