• Campusguiden: En navigasjonstjeneste for innendørs bruk 

      Halvorsen, Christian (Master thesis, 2011)
      Oppgaven har kartlagt nytte og betalingsvilje for CampusGuiden ved to ulike marked. Til dette ble en kvalitativ forskningsmetode benyttet. Det har blitt laget en forretningsmodell, som blant annet beskriver aktører, kostnader ...