• Integrering av IKT i naturfagundervisningen 

      Halvorsen, Bjørnar Leet (Master thesis, 2014)
      Denne studien undersøker hvordan og hvorfor man bør søke å gjøre bruk av IKT (PC eller iPad) til en naturlig og integrert del av naturfagundervisningen. Bakgrunnen for oppgaven har vært forskningsrapporten Monitor, som ...