• Balansering av styringssystemer i festivaler 

      Halsen, Vilde; Johannessen, Elise Tangen (Master thesis, 2021)
      I denne masteroppgaven har vi undersøkt hvordan festivaler balanserer styringssystemer som en del av økonomistyringen. Det norske kulturlivet har gjennomgått en «festivalisering», der begrepet inkluderer stadig flere ...