• A Parametric Study of Hinged Hangers in Network Arch Timber Bridges 

      Halse, Andreas (Master thesis, 2019)
      Nettverksbuebroer er brukonstruksjoner som kan krysse store spenn der det kreves mindre nødvendig materiale sammenlignet med andre brukonsepter grunnet den veldig gunstige lastfordelingen som oppnås. De fleste nettverksbuebroer ...