• Simulering av luftbevegelser i ZEB Living Lab 

      Hallsteinsen, Luis M (Master thesis, 2016)
      Denne studien tar for seg utfordringen med å gjennomføre numeriske simuleringer for ventilasjons-formål. Opprinnelig var målet for simuleringene å gjøre en analyse av samspillet mellom ulike ventilasjonsstrategier, derav ...