• Typing av Legionella pneumophila med MALDI-TOF MS 

      Halgunset, Anders (Master thesis, 2012)
      Legionella pneumophila er fakultativ intracellulære bakterier som lever naturlig i akvatiske habitater. De kan replikere i makrofager og protozoer, bli overført til mennesker gjennom areosoler og føre til smitte. Ved ...