• Comparing flood cost estimations with varying levels of detail 

      Hailemariam Seble Fissha (Master thesis, 2021)
      Abstrakt I denne artikkelen, ble det foreslått en metode for estimering av flomskader for vurdering av flodrisiko i Drammen -bassenget ved å bruke en hydraulisk modell, GIS og Excel -basert flomtapsestimeringsmodell. For ...