• Tematisk samsvar mellom Olav H. Hauges dikt og dagbøker 

      Hagen, Stefan (Bachelor thesis, 2019)
      I denne bacheloroppgaven skal jeg gjøre rede for det tematiske innholdet i fire av Olav H. Hauges dikt og se om denne tematikken reflekteres i Hauges dagboksoppføringer. Diktene jeg skal ta for meg er: «Seljefløyta», «Til ...