• Dimensjonering av ny midlertidig ferjekai, småsamband etter håndbok V431 

      Hagen, Sigbjørn; Torgersen, Geir Ove Heimsnes (Bachelor thesis, 2016)
      Oppgavene er å få til en løsning for en midlertidig ferjekai hvor deler eller hele kaiene kan gjenbrukes. Kaien skal ha samme krav til bruk som ved en normal ferjekai etter HB V431. Vi skal i denne oppgaven vise en løsning ...