• Ruteprediksjon av maritim trafikk med nevrale nettverk 

      Hagen, Marius Bye (Master thesis, 2018)
      Langs norskekysten forekommer det i snitt rundt 70 grunnstøtinger årlig. Disse kan medføre tap av liv, miljøutslipp, og store økonomiske kostnader. En analyse av ulykkesstatistikken fra norskekysten viser at 70% av alle ...