• Helhetlig samhandling i helse- og omsorgstjenester for barn og unge 

      Hagen, Marie Elvik (Master thesis, 2016)
      Utgangspunkt Programmet Smart omsorg ble vedtatt i juni 2015 og arbeider med å modernisere helse- og omsorgstjenester i en krevende omstillingsperiode med økte utgifter og store krav til tjenestene. Programmet setter ...