• Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser 

   Hagen, Kåre P.; Volden, Gro Holst (Concept rapport;, Research report, 2016)
   Denne rapporten er en antologi med 13 kapitler som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til analyse og vurdering av miljøkonsekvenser av offentlige investeringsprosjekter. Rapporten presenterer og diskuterer metodiske ...
  • Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

   Hagen, Kåre P. (Concept Rapport, 0804-5585; 22, Research report, )
   Denne rapporten handler om hvordan miljøvirkninger av store investeringsprosjekter, negative eller positive, kan hensyntas i vurderingen av den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av disse. Studien gir en sammenfatning av ...