• Effekten av statiske og sykliske laster på gyste bergstag 

      Hagen, Håvard Olaisen (Master thesis, 2017)
      I forbindelse med forankring av brukonstruksjoner i berg, er gyste bergstag sett på som et alternativ. For å forstå nedbrytningen av bergstag under sykliske og statiske laster bedre, er det i denne oppgaven utført et ...