• Konseptutvikling av sitteløsning i bil, for barn med funksjonshemming 

      Hagen, Emilie Saure; Røsvik, Silje Mathillas (Master thesis, 2012)
      Dette er masteroppgaven til Emilie Saure Hagen og Silje Mathillas Røsvik, utført våren 2012 ved Institutt for Produktdesign ved NTNU. Innholdet dokumenterer konseptutviklingen av en sitteløsning i bil for barn med ...