• Innovasjon Norges etablerertilbud i Oppland 

      Hagen, Else-Marie Kroken (Bachelor thesis, 2014)
      NORSK: Entreprenørskap er svært viktig for det norske samfunnet. Nye bedrifter som etableres hvert år, er av stor betydning for sysselsetting og fornyelse av næringslivet. Innovasjon Norge er et av regjeringens viktigste ...