• The effect of surface roughness and topography on the organic coating/steel interface stability 

   Hagen, Catalina H. Musinoi (Doctoral theses at NTNU;2020:304, Doctoral thesis, 2020)
   The study in this thesis, focused on the effect of surface roughness and topography on the organic coating/steel interface stability in humid air and corrosive conditions. A strong correlation between roughness, Rz, and ...
  • Korrosjonsbeskyttelse av Maskinert Stål 

   Hognestad, Asbjørn (Master thesis, 2016)
   Det er vanlig praksis å blåserense stål som skal belegges med organisk belegg. Blåserensingen rengjør ståloverflaten og etterlater en overflateruhet som gir god belegglevetid. Maskinerte overflater blir ikke alltid blåserenset ...
  • The Influence of Alternating Current on the Polarization Behavior of Stainless Steels 

   Hagen, Catalina H. Musinoi (Master thesis, 2013)
   In later years direct electrical heating (DEH) based on the use of alternating current (AC) has replaced traditional chemical based methods for hydrate formation control in subsea flow lines. The problem with the AC-method ...