• En studie av Regnskapsconsult AS sin kundetilfredshet og regnskapsføring 

      Hagen, Ann Elisabeth; Kindlistuen, Siv Merete (Bachelor thesis, 2016-09-26)
      Hensikten med bacheloroppgaven er å belyse om kundetilfredsheten hos Regnskapsconsult AS blir påvirket av hvordan kundene fører og leverer regnskapet sitt. Det vil undersøkes om det er forskjell på tilfredsheten ut i fra ...