• Økonomiske incitamenter i samspillkontrakter 

      Hagby, Karen (Master thesis, 2011)
      Hensikten med samspillmodellen, er å skape et miljø for prosjektgjennomføring med høy grad av effektivitet og lavt konfliktnivå. Dette skal motvirke den negative tendensen som eksisterer i byggebransjen i dag, hvor det ...