• Forretningsmodeller for trådløsutbygging langs vei 

      Hagan, Bjørn-Viggo (Master thesis, 2007)
      Utviklingen av trådløse teknologier gir opphav til stadig flere bruksområder. I denne oppgaven har jeg sett på tre av dem, nemlig kommunikasjon med kjøretøy i fart, SRO for veibelysning og vei-instrumentering. For hvert ...