• Hydrodynamiske utfordringer av flytende vindturbiner i grunnere dybder 

      Haga, Mildrid Sofie Breivik (Master thesis, 2019)
      Idag er alle flytende vindturbiner installert på dypt vann(>100 m). Nærhet til kyst og tilgjengelige områder, gjør derimot også installasjon på vanndybder fra 50-70 m lønsomt. Men, ved denne vanndybden oppstår det tekniske ...