• Digitale Fortellerverktøy 

      Habbestad, Stian (Master thesis, 2014)
      Denne masteroppgaven tar for seg Digitale Fortellerverktøy med fokus innenfor Virtual Reality (VR) og Natural User Interface (NUI). Digitale Fortellerverktøy er et forskningsprosjekt under Immersive Media Technology ...