• Adopsjon av jordbruksinnovasjoner i Misungwi, Tanzania 

   Haavik, Torgeir (Master thesis, 2003)
   This thesis is the result of investigations of the agricultural practices in Misungwi district in Tanzania. The background for the research is the rough conditions for agriculture in the district and an assumption that ...
  • Rensing av kalkstein 

   Haavik, Torgeir (Master thesis, 1995)
   Rensing av Kalkstein, spesielt med hensyn på pyritt. Utprøving av Kelsey sentrifugal-jig. Undersøkelse av frimalingskarakteristikk ved nedmalingsmetoder. Flotasjonsforsøk.