• Beregning av platebru i betong etter Eurokode 

      Hugudal, Roar; Haavik, Olav (Master thesis, 2010)
      Platebruer av betong er en mye brukt brutype. I mars 2010 ble Eurokode (EC) innført som prosjekteringsregelverk i Norge. I den forbindelse er det interessant å se på hvordan dette påvirker prosjekteringen av denne type ...