• Bruk av CFD i beregning av vindlast på bruer 

      Haave, Truls (Master thesis, 2011)
      For slanke bruer er vindlaster ofte betydelige, og idag er det vanlig å bestemme dem ved hjelp av modellforsøk i vindtunnel. Dette er både tidkrevende og dyrt, så det er undersøkt om CFD (Computational FluidDynamics) ...