• Multimodal Multispectral Imaging System for Small UAVs 

   Haavardsholm, Trym Vegard; Skauli, Torbjørn; Stahl, Annette (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Multispectral imaging is an attractive sensing modality for small unmanned aerial vehicles (UAVs) in numerous applications. The most compact spectral camera architecture is based on spectral filters in the focal plane. ...
  • Robust GNSS-Aided V-SLAM for an Unmanned Ground Vehicle 

   Bjerkås, Fredrik (Master thesis, 2019)
   Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) utvikler for tiden et ubemannet bakkekjøretøy, kalt Olav, som skal fungere som en del av fremtidens baseforsvar . Olav skal være i stand til å utføre oppklaringsoppdrag autonomt, som ...