• Tusen millioner stille 

      Haanæs, H. Lena Linnea. (Master thesis, 2020)
      Sammendrag: Som lærer møter man på mange ulike elever som viser flere ulike typer atferd. Det skilles ofte mellom to ulike former for atferdsvansker; innagerende og utagerende. Sistnevnte er den typen atferd som ofte får ...